Thursday, 22 March 2012

"မပ်င္းဖို႕ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕"

၁။အၾကင္သူသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေန၏၊ ထုိသူ၏ ဘုန္းကံပါရမီအရွိန္တုိ႕သည္လည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနၾက

ကုန္၏။

၂။ အၾကင္သူသည္ အိပ္ရာမွနုိးလာ၏၊ ထုိသူ၏ ပါရမီဘုန္းကံအရွိန္ဝါတုိ႕သည္လည္း

လူးလြန္႕လာၾကကုန္၏။

၃။ အၾကင္သူသည္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ ထ၍ထုိင္၏၊

ထုိသူ၏ဘုန္းကံပါရမီအရွိန္ဝါတုိ႕သည္လည္း ေခါင္းေထာင္လာၾကကုန္၏။

၄။အၾကင္သူသည္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕ စ၍ဝင္၏၊ ထိုသူ၏ ဘုန္းကံပါရမီအရွိန္ဝါတုိ႕သည္လညး္

အက်ဳိးေပးဖုိ႕ရန္ သင့္ေနထား ေစာင့္၍ ေနက်ကုန္၏။

၅။အၾကင္သူသည္ လုပ္ငန္းကုိ ဆံုးခန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ ဇြဲသန္သန္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္၏၊ ထိုအခါ ထုိသူ၏

ဘုန္းကံပါရမီအရွိန္ဝါတုိ႕သည္လည္း လန္းလန္းဆန္းဆန္းၿဖင့္ ပြင့္ကာ အၿပည့္ဝ

အက်ဳိးေပးၾကကုန္၏ ။

အရွင္ဇနကာဘိဝံသ..

( တင္ၿပသူ..သံစဥ္ )

No comments:

Post a Comment